A través de la incidència social, promovem accions de sensibilització i mobilització ciutadanes, així com la prevenció de les violències masclistes a través de l'educació formal i no formal.

layout styles

Projectes


Active Youth Networ for Equality

“XAJI: Active Youth Network for Equality: promoting the role of youth and role model men for VAW prevention and gender equality”

El Projecte “XAJI: Active Youth Network for Equality: promoting the role of youth and role model men for VAW prevention and gender equality” és una iniciativa per lluitar contra la discriminació de gènere i la violència masclista a les escoles, amb l'objectiu de contribuir a la prevenció de la violència i la detecció de patrons abusius dins de les escoles implicades, possibilitant el canvi social en relació a valors, actituds, models relacionals igualitaris, dialògics, no discriminatoris i amb una perspectiva de

Ma a un teclat

ADA. Apoderament de dones adolescents i joves

ADA, apoderament de dones adolescents i joves és un projecte educatiu impulsat per l'àrea d'incidència social de la Plataforma unitària contra les violències de gènere; per al desenvolupament social i laboral de dones joves que pateixen i/o han patit violència masclista i que per la seva situació de vulnerabilitat social, necessiten una oportunitat i un acompanyament específic cap a l’aprenentatge i la inclusió sociolaboral.

Imatge d'un grup de dones sota un tendal de l'entitat durant una mostra, amb diversos materials amb la imatge corporativa de l'entitat

Accions de sensibilització

Des de la Plataforma creiem que és molt important fer visible el missatge de que la violència masclista és quelcom estructural i que requereix de la implicació de tothom per aconseguir eradicar-la. I una de les maneres que tenim d’aportar el nostre granet de sorra és organitzant accions de carrer i accions virtuals on convidem a les persones a implicar-se en la lluita per aconseguir una vida lliure de violències masclistes.

Imatge d'una concentració a la plaça Sant Jaume amb diverses persones al voltant d'un llaç lila de tela posat a terra

Prou Feminicidis

#ProuFeminicidis

És una proposta de sensibilització i incidència social per visibilitzar el fenòmen dels feminicidis i les diferents formes de la violència masclista, però sobretot en el cas de la violència feminicida. #ProuFeminicidis  ho fa a partir :

Concentracions del 3er dilluns de mes:

Imatge de joves amb el premi del concurs 2020

Concurs per l'erradicació de les violències masclistes

Des de 2005 la Plataforma convoca un concurs amb diferents categories dirigit a la població juvenil i adulta, per promoure la reflexió i fomentar la sensibilització al voltant de la problemàtica de la violència masclista. Cada any es planteja un nou tema sobre el qual treballar.

QUIN ÉS L'OBJECTIU?

Fotografia de 5 dones que sostenen una bossa amb el lema "Construïm barris lliures de masclisme", darrere d'una taula amb diferents materials de difusió

Teixim barris lliures de masclisme

Teixim barris lliures de masclisme és un projecte que pretén donar veu a la ciutadania i a les entitats perquè esdevinguin protagonistes davant la lluita contra les violències masclistes en el seu propi territori. Des d’una perspectiva participativa es pretén promocionar accions de prevenció i sensibilització envers les violències masclistes, amb una voluntat transformadora que generi l'enfortiment del teixit comunitari dels barris o municipis, l'impuls dels processos col·lectius organitzats i la cohesió so

Dones de blanc

Dones de blanc

És un grup d'expressió corporal que va néixer l'any 2003 de la mà de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.

Es tracta d'un grup estable de treball amb l'objectiu d'aprofundir en la consciència corporal i acompanyar en determinats moments la lluita que porta a terme la Plataforma.

forum 22

Fòrum contra les violències de gènere

El Fòrum Contra les Violències de Gènere són unes jornades que organitzem des de l’any 2005. Des d’aleshores, s’ha consolidat com un espai de trobada i de reflexió ciutadana sobre aquelles qüestions d’actualitat que ens preocupen al voltant de la lluita contra les violències de gènere. Des de principis d’any, treballem per elaborar-ne els continguts de manera conjunta amb entitats, activistes, professionals i voluntàries a través d’un grup de treball que es reuneix periòdicament.

Imatge d'una aula escolar buida

Índex de qualitat social, gènere i igualtat de l'àmbit educatiu

L'índex de qualitat social, gènere i diversitat en l'àmbit educatiu és un instrument de transformació social per avançar de manera constant i progressiva cap a la igualtat de tracte i oportunitats a través dels centres educatius.

Alumnat APiS durant el servei

Agents d'igualtat des de les aules. Projecte d’Aprenentatge i Servei amb perspectiva de gènere i intercultural

L’Aprenentatge i Servei és una metodologia pedagògica amb l’objectiu que l’alumnat dels centres educatius pugui aplicar la perspectiva de gènere als seus aprenentatges curriculars per posar-los en pràctica en la preparació i realització d’una acció de sensibilització al territori, vinculant-se amb la comunitat i amb l’entorn més proper.

Imatge on es veuen persones joves assegudes a terra en rotllana i agafant uns cordills que s'entrellacen entre les mans

Trenquem el Silenci

El Trenquem el Silenci és un programa de prevenció de violència masclista des del qual fomentem la realització d'activitats de prevenció i sensibilització amb la finalitat  de dotar tant d'eines i recursos, com aprenentatges en relació a la prevenció de violències masclistes en el seu entorn.

Imatge d'un grup de dones d'esquenes agafades de les mans amb els braços enlairats

Violència masclista, migració i racialització

Promovem la defensa dels Drets de les Dones d'origen migrant i divers, mitjançant espais de participació, debat i sensibilització, arrel de l’exercici dels drets de ciutadania i del Dret Humà a viure una vida lliure de violència, des del paradigma de la interseccionalitat.

Fotografia aèrea d'una trobada de la XAJI on es veu un grup nombrós de joves agafats de les mans reproduïnt el logotip del projecte

XAJI, Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat

Programa de prevenció de les violències de gènere que es desenvolupa en el marc de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals i la participació activa dels i les joves amb l’objectiu de formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere, detectar relacions abusives en el seu propi entorn educatiu i finalment esdevinguin referents i agents actius entre els seus iguals per a la transformació social.[

L'alumnat del Ins Salvador Seguí dinamitza activitats socioeducatives per la prevenció de violències masclistesen el marc del Fòrum Jove 2017

Fem Acció contra el masclisme! (Projecte finalitzat el 2018)

Fem acció contra el masclisme! El projecte consisteix en la creació de vincles d’aprenentatge i acció entre diferents projectes de prevenció i sensibilització de la Plataforma implicant els i les diferents agents, col·lectius i públic destinatari: alumnes d’Integració Social de l’Institut Salvador Seguí, entitats del programa Trenquem el Silenci i públic jove que assisteix al Fòrum contra les violències de gènere.