Vés al contingut

El Projecte “XAJI: Active Youth Network for Equality: promoting the role of youth and role model men for VAW prevention and gender equality” és una iniciativa per lluitar contra la discriminació de gènere i la violència masclista a les escoles, amb l'objectiu de contribuir a la prevenció de la violència i la detecció de patrons abusius dins de les escoles implicades, possibilitant el canvi social en relació a valors, actituds, models relacionals igualitaris, dialògics, no discriminatoris i amb una perspectiva de gènere.

El projecte es centra en acompanyar i formar joves a les escoles de Catalunya (Espanya) i Porto (Portugal) perquè esdevinguin agents de canvi per a la igualtat de gènere i Prevenció de VAW, centrant-se especialment en les models positius de masculinitat i el seu impacte en els seus companys, companyes i comunitats.

Els agents de canvi de la XAJI es transformen en referents per al seu grup d'iguals, defensant i treballant per a la prevenció i detecció de casos de violència de gènere en el context escolar.

Per aconseguir la conscienciació de les i els joves, famílies i comunitats, es farà un esforç important en el detecció, disseny i implantació d'iniciatives de sensibilització a les seves escoles i comunitats, amb el suport de les institucions locals.

El projecte es divideix en 4 grups de treball:

  1. Gestió i coordinació de projectes;
  2. Capacitat edifici, centrat en la formació i desenvolupament d'habilitats i recursos per a la joventut XAJI així com els professors;
  3. Participació i sensibilització, referint-se a aquelles accions realitzades sensibilitzar els companys de l'escola, les comunitats i el públic en general;
  4. Suport psicosocials, des del qual es proporciona un suport i una orientació molt necessaris als joves, és a dir iniciar un procés d'autorevisió.

El projecte pretén desenvolupar la capacitat crítica i transformadora dels i les  adolescents, especialment dels i les joves, per responsabilitzar-se i comprometre's amb els valors d'igualtat, feminisme i inclusió.

Comparteixo