Vés al contingut

🟢AMPLIEM TERMINI _ Convocatòria del concurs #IntervencióArtística a la ciutat de Barcelona

Publicat el 24/04/2023
Amb aquesta publicació comuniquem l'ampliació del termini per a la presentació de propostes.

AQUÍ_  BASES CONCURS PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA URBANA PER DENUNCAR ELS FEMINCIDIS

🟣 OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquest projecte contempla la creació d'una instal·lació artística feminista, emblemàtica, estàtica i permanent en la façana posterior de l'edifici ubicada al c/ Pescateria núm.2 que dona a la placeta adjacent al c/ d'en Tipó del districte de Ciutat Vella de Barcelona.

La intervenció es basarà en la temàtica dels feminicidis orientat a homenatjar a les víctimes, denunciar aquesta violència com a punta de l’iceberg de les violències masclistes, i conscienciar la societat sobre el masclisme.

L’objectiu és que aquest espai, a on confronta la nova façana, esdevingui un punt de trobada referent de la ciutadania de Barcelona, del moviment feminista i dels itineraris de visita guiada. L’objectiu a aconseguir és visibilitzar, condemnar i rebutjar les violències masclistes i retre homenatge a les dones víctimes de feminicidi.

🟣 PARTICIPACIÓ

S’adreça a dones artistes amb experiència en instal·lacions artístiques que vulguin deixar constància de la seva obra a un espai de referència en la lluita contra els feminicidis de la ciutat de Barcelona i que acreditin experiència en aquest tipus d’art urbà.

Les propostes es poden presentar de forma individual o col•lectiva. En aquest darrer cas, al menys una de les artistes de la col·lectiva ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs si considera que alguna candidata individual o col·lectiva no s’adapta als criteris sol·licitats en les presents bases.

🟣 TEMÀTICA

El contingut de la instal·lació artística ha de representar, des d’una mirada d’art-denuncia, les víctimes de feminicidis. Els pilars de l’elaboració artística s’han de sustentar en: la memòria, la denúncia, l'homenatge i l’esperança. Les propostes han de ser originals i adaptades a la temàtica establerta.

🟣 DESCRIPCIÓ

La intervenció es basarà en la temàtica dels feminicidis orientada a homenatjar les víctimes, denunciar aquesta violència com a punta de l’iceberg de les violències masclistes, i conscienciar a la societat sobre el masclisme.

La proposta ha de tenir en compte les següents singularitats:

 • El suport que acollirà l’obra és una paret mitgera consolidada que forma part d’un edifici, propietat privada, que es convertirà en una façana, un cop realitzada una primera intervenció per adequar-la per part d’un equip tècnic. La remodelació d’aquesta mitgera inclou la creació d’un nou accés a l’edifici en planta baixa i l’obertura de finestres, en les zones indicades a l’annex 1.
 • La proposta ha de ser flexible i contemplar el procés de treball conjunt amb l’equip tècnic que realitzarà el projecte de remodelació de la mitgera per convertir-la en façana i la pròpia de l’obra proposada per integrar-la.
 • La proposta s’ha d’integrar i dialogar de manera coherent amb l’espai urbà a on es situa, format per la plaça, les edificacions veïnes, la natura, els bancs, etc....
🟣 INSCRIPCIÓ I TERMINIS
 • Publicació de les bases : 31 de març
 • Període de presentació de les propostes candidates: FINS 20 DE MAIG  2023.
 • Constitució del jurat i selecció proposta guanyadora entre  del 20 al 31 de maig de 2023.
 • Finalització de termini : fins a les 23:59 hores del 20 de maig de 2023.
🟣 RECURSOS SOBRE LA TEMÀTICA 
 • La proposta s’ha de basar en la temàtica transversal de la lluita per l'eradicació de les violències masclistes, la defensa dels drets de les dones, tenint en compte els creuaments entre diferents eixos de desigualtat o opressió com la classe social, l’origen o diversitat funcional. Per més informació es pot consultar els links següents.
 • A les bases trobareu diferents recursos que us ajudaran a situar-vos en la temàtica.

🟣 JURAT

El Jurat del concurs es compon de 9 membres:

 • Una representant d’una entitat d’acompanyament a dones supervivents de violència masclista
 • Una representant de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 • Una representant de l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona)
 • Una representant de Patrimoni
 • Una representant del Consell de Dones
 • Una representant del Districte de Ciutat vella
 • Una representant de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere
 • Una representant d’una associació feminista antiracista
 • Una representant d’una associació feminista artística
🟣 PRESENTACIÓ D'OBRES

Cal incloure en la teva presentació:

 • Empadronament a la ciutat de Barcelona.
 • Memòria explicativa. Que inclogui: (màx. 5 DinA4)
 1. Descripció de l’obra
 2. Fitxa característiques tècniques.
 3. Detall dels materials utilitzats.
 4. Resum del contingut de l’obra i la vinculació amb la temàtica del concurs sobre els feminicidis.
 • Proposta gràfica: fotomuntatge o dibuix (escanejat) de la proposta artística (màx dues làmines A3).                          Consultar prèviament (Annex 1. Documentació gràfica)
 • Identificació. (Annex 2) Títol obra. Nom i cognoms de l'autor/a, o del grup o col·lectiu autor de la proposta, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. Si la proposta és d’un grup o col·lectiu caldrà indicar el nom dels diferents participants de l’obra col·lectiva.
 • Trajectòria artística de l’autora a o col·lectiva d’autores.

El tractament de les dades personals es realitzarà amb sotmetiment al qual es disposa a Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i drets digitals.

🟣CRITERIS DE VALORACIÓ
 • La temàtica des d’una mirada d’art-denuncia sobre el feminicidis.
 • La trajectòria de la candidata en relació a projectes similars i/o associats a la lluita feminista i la creació artística.
 • La creativitat, singularitat, la flexibilitat i la qualitat artística de la proposta.
 • La integració de la proposta en el paisatge de l’entorn i els objectius plantejats.
 • Els suports triats (pictòrics, escultòrics, etc.) i propostes pel manteniment de l’obra artística a llarg termini.

🟣 CALENDARI I FASES 

 • De l’1 de març al 20 de maig  2023:   
 1. Publicació/Difusió del concurs d’idees i propostes. 
 2. Recepció de propostes.
 • De 21  al 30 de maig de 2023:               
 1.  Pre-selecció de les candidatures seleccionades
 2.  Presentació al Jurat de les propostes seleccionades i deliberació del jurat 
 3.  El 31 de maig comunicarem l'obra seleccionada.
 • A partir de Juny:                             
 1. Planificació de les fases següents amb artista o col·lectiva seleccionada     
 2. Treball de producció     
 3. Materialització de l’obra
 4. Previsió finalització i inauguració octubre 2024

🟣  PREMI

 • De entre totes les obres seleccionades s’atorgarà un premi amb una dotació pressupostària de màxim 8.000 € a la proposta guanyadora que es repartiran de la següent manera: 
 • 3.000 € un cop seleccionada com a guanyadora. 
 • 5.000 € durant l’execució del projecte

🟣 DRETS D'EXPLOTACIÓ I REPRODUCCIÓ

La PCVG es reserva el dret de reproducció total o parcial. L’obra podrà ser gravada i/fotografiada i podrà ser reproduïda per l'entitat en diferents suports i canals propis i de tercers. En l’Annex trobareu el document a completar i signar sobre els drets d’explotació i reproducció que s’haurà de presentar juntament amb la proposta.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

🟣 CONSULTES

Pots contactar mitjançant el següent correu plataforma@violenciadegenere.org  o bé whatsapp al : 654012469

🔴 DESCARREGA LES BASES
🔴 FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE LA TEVA OBRA
🟡 ANNEX 1 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
🟡 ANNEX 2

Arxius adjunts

AdjuntSize

BASES CONCURS #PROUFEMINICIDIS768.86 KB

ANNEX 1 _ DOCUMENTACIÓ GRÀFICA2.3 MB

ANNEX 2131.85 KB

Comparteixo

Arxius adjunts
Adjunt Size
BASES_AMPLIACIO 768.73 KB
ANNEX 1 2.3 MB
ANNEX 2 131.85 KB

Comparteixo