Participa al XVII Concurs per la vida lliure de Violència Masclista!

 Actiu fins el proper 25 de gener!!! 

Aquest mes de novembre tanca amb un munt d'oportunitats per seguir incidint en la prevenció de les violències masclistes, les violències en els entorns digitals i virtuals també son un espai  on la violència masclista és present.

ATUREM ELS MATXI(TROLLS)! I EL MASCLISME  DIGITAL! 

Es una proposta de prevenció  que pretèn visibilitzar tot tipus de violència digital que s'exerceix a xarxes i els entorns virtuals: