El treball de la Plataforma a Colòmbia augmenta

El nostre treball a Colòmbia continua augmentant i reforçant-se: la Plataforma forma part de la Xarxa Internacional de Suport a la OFP (Organització Femenina Popular), així com de la Taula Catalana per la Pau i ha participat en 5 gires internacionals de Defensores de DDHH de Colòmbia, a Catalunya, per enfortir les accions d’incidència política al país amb la Red Feminista Antimilitarista (RED), la OFP i la Corporación A

Accions de tancament de la #RedSorora de dones joves a Medellín, Colòmbia

Compartim amb vosaltres les activitats més destacades de la actual visita de la Plataforma als projectes que acompanyem a Colòmbia.

En els últims dies, la Plataforma ha participat activament en les darreres accions del projecte “Dones joves actives al diàleg social i la construcció de pau amb justícia de gènere”, realitzat a Medellín, i que venim implementant amb la Corporació Amiga Joven des de setembre de 2019, gràcies al finançament del programa Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona.

Gira de l'Organització Femenina Popular a Catalunya

La Plataforma Unitària contra les Violència de Gènere i la OFP vénen avançant un treball continu per enfortir la participació i el lideratge de les dones en temes relacionats amb construcció de pau a Colòmbia.

María Cristina Obregón ha estat la representant de l'Organització Femenina Popular (OFP), designada per realitzar una gira per Catalunya caracteritzada per l'intercanvi d'experiències, la sensibilització davant l'actual context polític colombià i la incidència institucional.