FACEPA - Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes
Adreça
Clramunt 4, local 2 08030 Barcelona
Telèfon
933152969
Correu electrònic