Vés al contingut

Ja disponibles els vídeos de les taules rodones del XVI Fòrum!

Publicat el 09/11/2020

Aquí teniu disponibles les gravacions en vídeo de les taules rodones i col·loquis del XVI Fòrum contra les violències de gènere:

 

Les cures i la vida: una proposta transformadora, dijous 5 de novembre de 2020

 

Los cuidados y la vida: una propuesta transformadora. Jueves 5 de noviembre de 2020

 

Care and life: a transforming proposal. Thursday, 5th of november 2020

 

Economies feministes: clau en temps de covid. Dijous 5 de novembre de 2020

 

Economías feministas: clave en tiempos de covid. Jueves 5 de noviembre de 2020

 

Feminist economy: key in the time of covid. Thursday, 5th of november 2020

 

Transicions feministes a les entitats i col·lectius juvenils. Divendres 6 de novembre de 2020

 

Negacionistes de les violències masclistes: el fals SAP. Dissabte 7 de novembre de 2020

Negacionistas de las violencias machistas: el flso SAP. Sábado, 7 de noviembre de 2020

 

Deniers of sexist violence: the false PAS. Saturday 7th of november 2020

 

Respostes feministes internacionals en espais institucionals. Polítiques públiques i organització. Dijous 12 de novembre de 2020. 

Respuestas feministas internacionales en espacios institucionales. Políticas públicas y organización. Jueves12 de noviembre de 2020.

International feminist responses in institutional spaces. Public politicies and organization. Thursday, 12th of november 2020

 

Masculinitat, migració i prevenció de le violències. Divendres 13 de novembre de 2020

 

Masculinidad, migración y prevención de las violencias. Viernes 13 de noviembre de 2020

 

Masculinity, migration and prevention of violence. Friday, 13th november 2020

Col·loqui dones migrades i diverses en temps de pandèmia: essencials i invisibilitzades. Divendres 13 de novembre de 2020

 

Mujeres migradas y diversas en tiempos de pandemia: esenvciales e invisibilizadas. Viernes 13 de noviembre de 2020

 

Migrant and diverse women in times of pandemic: essential and invisible. Friday 13th november 2020

 

Teoritzant vivències des de l'antirracisme polític. Divendres 13 de novembre de 2020

 

Teorizando vivencias desde el antirracismo político. Viernes 13 de noviembre de 2020

 

Theorizing experiences from anti-racism politician. Friday, 13th november 2020

 

Les entitats, juntes per canviar la història. Dissabte 14 de novembre de 2020

 

Cloenda del XVI Fòrum contra les violències de gènere. Dissabte 14 de novembre de 2020

Comparteixo