Vés al contingut

Comencem la tercera fase del projecte Observatori Feminicidis

Publicat el 22/01/2024

Entrem a la tercera fase del projecte Observatori de Feminicidis, per la protecció, exigibilitat, apoderament i garantia del dret humà a la vida de les dones a Colòmbia. Amb l'entrada al 2024 obrim una etapa de consolidació metodològica i multiplicació dels aprenentatges, coneixements adquirits i aliances desenvolupades per a promoure una vida lliure de violències, incidint en l’aplicació real i efectiva de les mesures de protecció i prevenció de la violència feminicida.

El projecte, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), busca avançar en la garantia de les dones a Colòmbia a viure una vida sense violències, des de l’enfortiment de capacitats i apoderament de dones i lideresses en situació de violències, la sensibilització de les comunitats i la societat civil, i l’articulació, incidència i exigibilitat amb autoritats públiques, particularment a les tres regions on el projecte continuarà desenvolupant-se: el Chocó, Antioquia i el Magdalena Medio.

La intervenció s’articula amb tres entitats sòcies locals colombianes Organización Femenina Popular (OFP), Red Feminista Antimilitarista i Corporación Humanas, una entitat agrupada Asociación La Sur-Feminicidio.net, i la Plataforma unitària contra les violències de gènere com entitat coordinadora. Un equip d’organitzacions multidisciplinari que ve treballant conjuntament en els processos i propostes de protecció, incidència i divulgació del projecte des de 2019, havent desenvolupat i consolidant fortes sinèrgies i complementarietats.

El projecte es desenvoluparà a partir de l’impuls d’estratègies d’acompanyament i enfortiment de capacitats de dones en situació de risc de feminicidi; de l’avançament de processos de millora de les capacitats institucionals per garantir la protecció de dones en risc de feminicidi i la prevenció de violències masclistes, i del desenvolupament d’estratègies d’investigació, comunicació i recopilació de dades sobre la violència feminicida a Colòmbia, Catalunya i a escala internacional, particularment des d’un treball d’enfortiment de l’Observatori de Feminicidis Colòmbia, mitjançant una consolidació metodològica i del desenvolupament d’eines de d’anàlisis contextual creuat.

Tot això contribuirà de manera substancial a situar al centre del debat la defensa de la vida de les dones, proporcionar majors elements per la incidència política amb autoritats locals, i a enfortir l’anàlisi crític de la ciutadania, mitjans i organitzacions socials sobre la violència feminicida, per comprendre millor les causes i conseqüències del fenomen, poder denunciar-lo, i exigir mesures efectives de prevenció i protecció.

Comparteixo