Vés al contingut

Camí cap a les escoles violeta

Publicat el 15/05/2023

Continuem certificant els centres educatius amb els reconeixements 'Camí al violeta' i ‘Distintiu Violeta’, dos indicadors que demostren el compromís dels centres per a la promoció de la igualtat i la prevenció de les violències masclistes i que avancen, de manera constant i progressiva, cap a la igualtat de tracte i oportunitats des dels seus espais.

L'eina per revisar els centres i reconèixer la seva tasca en matèria de gènere, drets humans i interculturalitat, és l’índex de qualitat social, gènere i diversitat (IQSGD), creada per la Plataforma unitària contra les violències de gènere i Forgender Seal. L'IQSGD és un instrument de transformació social que permet als centres, d’educació formal i no formal, desenvolupar metodologies per revertir les desigualtats socials i de gènere i promoure el desenvolupament humà i sostenible. A través del procés d’avaluació i acompanyament de la direcció i l’equip de cada centre, la iniciativa reconeix i promou els esforços amb la igualtat de tracte i oportunitats, tant en la gestió interna com en la capacitat de fer créixer l'empoderament individual i col·lectiu de l'alumnat.

 

Com a resultat d'aquest procés, els centres educatius poden rebre dos tipus de reconeixement:

Camí al violeta

Camí violeta   Primer pas per poder avançar. El centre educatiu es marcarà els seus propis objectius de millora a partir de la puntuació assolida. A
   partir d'aquí, l’índex es pot convertir en una guia que permetrà la millora contínua del centre. 

 
Distintiu violeta

Distintiu violeta   El centre queda identificat com un agent compromès amb la igualtat i la no discriminació, entesos com a valors, drets i principis que
   travessen i donen contingut a la resta de drets humans de la declaració universal.

 

Com funciona

El procés d’avaluació i certificació de l’IQSGD és telemàtic, es proporciona al centre educatiu accés a la plataforma digital de l’índex amb un formulari electrònic d’acord amb la classificació del centre.

El centre educatiu rep acompanyament durant del procés de certificació a través de reunions telemàtiques i del servei de consulta de dubtes o aclariments. No obstant això, el formulari està construït a partir dels paràmetres de viabilitat i assequibilitat.

Un cop revisat el formulari, la documentació i les evidències prèviament requerides, es certifica el centre en funció de la puntuació obtinguda, la qual dona lloc al distintiu Violeta o al Camí al violeta. Aquesta certificació va acompanyada d’un informe amb l’anàlisi dels punts forts, aspectes a treballar i propostes de millora. A banda, els centres que ho desitgin poden continuar el seu procés amb el desenvolupament d’un Pla de millora i acompanyament, que consisteix en un conjunt d'accions de formació i assessorament. La validesa de la certificació és de dos anys, transcorregut aquest període, el centre educatiu pot acreditar-se de nou.

L’índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit educatiu és aplicable a tots els centres que busquin reduir les desigualtats socials i de gènere, que es considerin a impulsors de l’agenda 2030 i que vulguin construir societats a partir d’una educació transformadora on la perspectiva de gènere, els drets humans i la diversitat siguin eixos transversals de la seva actuació

Comparteixo