Dades de l'entitat #6

PSC - Partit dels Socialistes de Catalunya