Enfortim les xarxes de dones

20170328 ActeConveniIstanbul"Participació activa dels moviments de dones i teixit associatiu en les decisions dels organismes internacionals per aconseguir els drets reals de les dones"

Durant els anys 2016 i 2017, hem dut a terme aquest projecte per contribuir a l'enfortiment de les capacitats de les organitzacions socials catalanes i així pal·liar les mancances a l'hora de fer incidència, a través de diferents activitats encaminades a:

- Coneixement dels mecanismes actuals locals, nacionals i internacionals de defensa de drets de les dones. Necessitat d'actuar en xarxa. Juntes podem canviar moltes més coses.
- Coneixement i articulació en xarxes nacionals i internacionals de defensa de drets de les dones.
- Promoció de la participació de noves entitats en els espais d'incidència locals, estudiant i reflexionant sobre els mecanismes d'articulació i pressió coordinada en l'exercici i reivindicació dels Drets de les dones, especialment incdint en el paper del consell nacional de dones de Catalunya, els consells de districte de la ciutat de Barcelona i de l'Institut Català de les dones.

Aquí podeu trobar alguns resultats del projecte: