Qui som (menu)


La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE, fundada l’any 2002, som una associació formada per 110 entitats i un gran equip de persones de tot Catalunya, que compartim i impulsem un moviment social per eradicar la violència contra les dones de la nostra societat.

Jurídicament, està constituïda com associació i està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d'inscripció 29709. L'àmbit territorial és Catalunya.

El nostre ideari està recollit en un Manifest de consens, al qual les entitats adherides hi donen suport.

El treball en xarxa és la nostra força, intercanviem idees, experiències i bones pràctiques. Ens nodrim mútuament i cerquem les estratègies adients per vèncer les resistències al canvi de bona part de la societat, tradicionalment masclista i patriarcal.

A través de les accions al carrer, arribem a la ciutadania per canviar aquest món, i sumem forces per exigir els recursos suficients a les diferents administracions, perquè les dones tenen tot el dret a viure sense violència.

Les nostres línies principals de treball, són la prevenció, la sensibilització i la incidència política, encaminades a l'eradicació de la violència masclista. 

 

quisom1   quisom2   quisom3  

quisom4

Volem

- Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a ser-ne còmplices amb el nostre silenci.
- Sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació.
- Posar de manifest la dimensió social del fenomen de la violència contra les dones i evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció que evitin la reproducció d’aquestes pautes de conducta.
- Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que pateixen violència.
- Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau.
- Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per l’eradicació de la violència contra les dones perquè puguin explicar les diferents activitats que duen a terme.

Per a més informació, podeu consultar el la història i el currículum de la Plataforma en diferents idiomes,Català, Castellà, o Anglès.

També podeu descarregar les memòries d'activitats.

 

Voleu formar part de la Plataforma?

Per a entitats

Us podeu adherir al manifest, tal i com ja han fet el més d'un centenar d'entitats adherides, que donen suport als projectes de la Plataforma, participen dels grups de treball i realitzen una aportació anual mínima de 30€. D’aquesta manera tenen el privilegi de pertànyer a un moviment social que lluita de manera unitària contra la violència vers les dones. Les entitats adherides tenen l’estatus de sòcies. Ompliu aquest formulari, descarregueu aquest document i imprimiu-ne dues còpies. Envieu-nos ambdues còpies signades per la persona representant de l'entitat per correu postal (Rambla Santa Mònica, 10 08002 Barcelona), i us en retornarem una signada per la representant legal de la Plataforma.