Què fem

La Plataforma desenvolupa diferents projectes anuals, per contribuir a la sensibilització ciutadana i la prevenció de la violència masclista.

Aquests projectes són el resultat del treball en equip, format pels i les professionals de les entitats i el Voluntariat de la Plataforma.