Prevenció

Potenciem nous models de convivència i de socialització de gènere i promovem la coeducació en la comunitat educativa.

La prevenció de les violències de gènere són un conjunt d’accions socioeducatives que pretenen visibilitzar, eliminar i revertir de manera crítica totes aquelles desigualtats, conductes i creences normalitzades que atempten contra la integritat de les dones i totes aquelles persones no heteronormatives per motius d’identitat de gènere, d’expressió de gènere o orientació afectivosexual.

Des de la Plataforma entenem la prevenció com una eina de transformació social que consisteix en la provenció d’eines i recursos per a una igualtat d’oportunitats real, per a la construcció d’identitats lliures i relacions dialògiques. En definitiva, la prevenció vetlla per l’apoderament de les persones per a què puguin deconstruir la socialització de gènere existent que es basa en rols i estereotips que justifiquen el funcionament d’un entramat basat en el poder desigual.

layout styles

Projectes


Fotografia aèrea d'una trobada de la XAJI on es veu un grup nombrós de joves agafats de les mans reproduïnt el logotip del projecte

Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI)

La Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI) es desenvolupa en el marc de l'educació entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu amb l'objectiu de formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere, detectar episodis de violència en el seu propi entorn educatiu i finalment esdevinguin referents i agents actius per la transformació social.

Imatge on es veuen persones joves assegudes a terra en rotllana i agafant uns cordills que s'entrellacen entre les mans

Trenquem el Silenci

El Trenquem el Silenci és un programa de prevenció de violència de gènere des del qual fomentem la realització d’activitats de prevenció en centres educatius, centres de lleure i AMPA.

Posem a disposició el següent catàleg d’activitats on es poden trobar una gran varietat de tallers i xerrades de diferents temàtiques, facilitades per les entitats amb les que treballem en xarxa en el projecte.

Consulta el catàleg en funció del públic a qui van dirigides les activitats:

Imatge d'un grup de dones d'esquenes agafades de les mans amb els braços enlairats

Construïm estratègies contra les violències masclistes des del paradigma de la interseccionalitat

Aquest projecte representa la continuïtat d'un procés d'intervenció començat en el 2017, amb el projecte 'Mentoria i expertesa per teixir estratègies comunitàries interculturals contra els violències masclistes', anterior i amb el projecte "Prevenció de la violència de gènere en col.lectius de personis migrades".

El projecte representa la tercera etapa d'un procés participatiu que busca visibilizar i erradicar las violències masclistes de manera integral en el territori català mitjançant la inclusió en el mateix de las dones migrades i racialitzades.  

Alumnat APiS durant el servei

Teixim barris igualitaris des de les aules. Projecte d’Aprenentatge i Servei amb perspectiva de gènere i intercultural

L’Aprenentatge i Servei és una metodologia pedagògica amb l’objectiu que l’alumnat dels centres educatius pugui aplicar la perspectiva de gènere als seus aprenentatges curriculars per posar-los en pràctica en la preparació i realització d’una acció de sensibilització al territori, vinculant-se amb la comunitat i amb l’entorn més proper.

L'alumnat del Ins Salvador Seguí dinamitza activitats socioeducatives per la prevenció de violències masclistesen el marc del Fòrum Jove 2017

Fem Acció contra el masclisme! (Projecte finalitzat el 2018)

Fem acció contra el masclisme! El projecte consisteix en la creació de vincles d’aprenentatge i acció entre diferents projectes de prevenció i sensibilització de la Plataforma implicant els i les diferents agents, col·lectius i públic destinatari: alumnes d’Integració Social de l’Institut Salvador Seguí, entitats del programa Trenquem el Silenci i públic jove que assisteix al Fòrum contra les violències de gènere.